Persondata politik - virksomheder

Formål:

Vi indsamler oplysninger om dig og dine ansatte for at kunne opfylde vores aftale med dig.

 

Hvilke oplysninger gemmer vi:

Vi indsamler følgende oplysninger på din virksomhed: navn, adresse, e-mail, mobilnummer og andre nødvendige kontaktinformationer samt betalingsoplysninger. Herudover indsamler vi oplysninger som logo, hjemmeside, links til sociale medier mv. til at forbedre dit ansøgningsflow.

 

Vi indsamler også de oplysninger på dig og dine ansatte, som skal have adgang til Simplee. Det gør vi alene for at gøre det muligt for din virksomhed, at anvende Simplee.

 

Vi indsamler kun de personoplysninger, som du selv giver os ved oprettelse af din konto hos os.

 

Vi indsamler desuden oplysninger gennem cookies (som der kan læses mere om her) , indsamler vi for at forfølge vores legitime interesse i at markedsføre os overfor dig, for at kunne tilpasse vores indhold af Simplee specifikt til dig og for at kunne optimere Simplee.

 

Følsomme oplysninger

Du må ikke indtaste eller uploade følsomme personoplysninger, som eksempelvis vedrører religion, race, politiske forhold, fagforeningsforhold, seksuel orientering eller helbredsoplysninger i Simplee. Den slags oplysninger har vi nemlig ikke lov til at registrere, og hvis vi bliver bekendt med deres eksistens, vil vi fjerne dem.

 

Her gemmes dine data herunder dine personlige informationer:

Simplee anvender flere tredjepartsløsninger, hvor hele og dele af dine personlige informationer gemmes og overføres til. Det gælder både i sammenslutningen af Økonomiske Samarbejdsområde "EEA", men også de data’er som overføres til og behandles i et land uden for EØS. Enhver sådan overførsel af dine personoplysninger vil blive gennemført i overensstemmelse med gældende love.

 

 

Ret dine data:

Du kan altid rette dine oplysninger ved at logge ind.

 

Du kan altid skrive til os på support@simplee.dk hvis du ønsker at ændre i disse data (herunder personlige informationer).

 

Du kan til enhver tid desuden frasige dig retten til at modtage og/eller indgå i marketingsformål mv. ved at skrive til support@simplee.dk.

 

Indsigt i dine oplysninger:

Du har altid ret til at anmode os om hvilke data (herunder personlige oplysninger) vi gemmer på dig. Såfremt dine data (herunder personlige oplysninger) er forkerte, ikke ajourførte, ufuldstændige eller irrelevante, kan du bede om at få dem rettet eller fjernet.

 

Er du endnu ikke kunde, indsamler vi oplysninger om dig til brug for vores markedsføring overfor dig.

 

Videregivelse af oplysninger:

Simplee videregiver i visse tilfælde de data som vi behandler om dig. Dine oplysninger kan blive videregivet til:

 • Leverandører vi samarbejder med for at støtte vores virksomhed (fx tjenester, teknisk support mv.)
 • I forbindelse med salg/overdragelse af Simplee delvist eller som helhed
 • Dommerkendelse, domstolsafgørelse eller anden gældende lov


Sletning af dine oplysninger:

Vi opbevarer dine data, så længe vi har et konkret og sagligt formål med dette. Alle data og oplysninger slettes og/eller anonymiseres løbende som det formål de blev indsamlet til afsluttes.

 

Vi gemmer dine personoplysninger så længe vi har et aktivt kundeforhold med dig/din virksomhed.

Når kundeforholdet er ophørt, gemmer vi dine personoplysninger så længe vi er forpligtet hertil efter lovgivning, herunder regnskabslovgivningen.

 

Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger, hvis vi ikke giver dig ret I dine indsigelser. Klagen skal sendes til Datatilsynet. Se mere www.datatilsynet.dk


Analyser:

Simplee analyserer løbende på dine data (herunder brugen af servicen, websites og ydelser) for at sikre en bedre oplevelse for dig og virksomheden.

 

Henvendelser:

 • Vi må henvende os til dig via mail og telefon, herunder til
  • nyheder omkring Simplee
  • brugerundersøgelser
  • øvrige henvendelser vedrørende din profil på Simplee
  • mersalg i forbindelse med din brug af Simplee
 • Vi må henvende os til dig i forbindelse med marketingsmeddelelser herunder kommunikation og reklamer på sociale medier og gennem e-mailadresser og cookies

 

Cookies:

Det bemærkes at vi bruger cookies som du kan læse yderligere om her

 

Ændringer og opdateringer:

Simplee kan til enhver tid ændre og opdatere disse vilkår/betingelser og oplysninger om rettigheder. De gældende vilkår/betingelser vil altid være tilgængelige på vores websites. Brug af Simplee og vores andre services efter en ændring af vilkårene/betingelserne, betragtes som din accept af de ændrede vilkår/betingelser.

 

Ansvarsfraskrivelse:

Vi forbeholder os retten til at fjerne dine oplysninger i tilfælde af misbrug eller brug til uvedkommende og/eller kriminelle formål. Vi forbeholder os også retten til at foretage ændringer løbende, lukke eller slette alt data uden at gøre yderligere opmærksom på denne del. Afslutningsvis kan vi ikke gøres erstatningsansvarlige for de informationer, der findes på Simplee.

 

Den dataansvarlige:

Simplee IVS 
Cvr 39463873 
Vesterbrogade 1L, 6.sal 
1620 København 
support@simplee.dk

 

Se alle vores betingelser og vilkår her.