Betingelser - virksomheder

Når du anvender Simplee, accepterer du vores brugerbetingelser, privatpolitik samt vores brug af cookies mv. Hvis du ikke ønsker at acceptere samtlige af vores betingelser, kan du ikke anvende Simplee – naviger straks væk fra vores hjemmeside og/eller services.

 

Priser

Alle priser er angivet i danske kroner og er eksklusiv moms. Alle ændringer i produkter og abonnementers indhold, sammensætning, omfang og priser, kan ændres af Simplee med varsel på e-mail eller ved opslag på vores website.

Det er muligt at betale vores abonnement pr. måned mod et tillæg - prisen fremgår på vores prisside.

 

Betalingsbetingelser

Faktureringsperiode fremgår af den enkelte abonnementstype og opkræves forud for hver periode.

 

Du giver Simplee lov til at løbende trække abonnementsbeløbet og/eller tillægsydelser ved hjælp af dit kort.

 

Ved trækning på dit kort i forbindelse abonnementsfornyelse og/eller tillægsydelser, vil der blive sendt en faktura for købet til din e-mail.

 

Kan Simplee ikke trække abonnementsfornyelse og/eller tillægsydelser på dit kort, vil vi starte rykkerprocedurer med 8 dages betalingsfrist. Betales udestående stadig ikke, vil der komme rykkergebyr, kompensationsgebyr samt renter efter gældende regler.


Bemærk at din konto vil blive låst, og at det ikke vil være muligt for potentielle jobansøgere at søge job, mens der er udestående.


Opsigelse

Du kan opsige dit abonnement senest 30 dage før en ny abonnementsperiode påbegyndes.

 

Simplee kan opsige samarbejdet med dig med 3 måneders varsel. Simplee kan dog opsige samarbejdet med øjeblikkelig virkning, såfremt du overtræder vores betingelser, misbruger vores service, ved manglende betaling, hvis du bliver insolvent eller går konkurs.

 

Ingen refundering eller fortrydelsesret

Applikationen og tillægsprodukter/-ydelser udbydes udelukkende digitalt til erhvervsdrivende, og der gælder derfor ingen 14 dages fortrydelsesret.


Samarbejdet

Simplee har lov til at referere til kunden samt brugeren af servicen i egen markedsføring.

 

Anvendelse

Simplee (servicen, websites og ydelser) ejes udelukkende af Simplee IVS. Du erhverver ikke applikationen (servicen, websites og ydelser) eller en kopi eller del heraf og opnår ikke licens til at afvikle applikationen undtagen som software as a service.


Simplee har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser overfor dig til koncernforbundet selskab, enhver medejer eller tredjemand.

 

Simplee og vores andre services tilbydes udelukkende til ikke-kommerciel brug, dvs. at du hverken må distribuere, ændre, offentliggøre, genbruge, fremsende eller på anden vis bruge materiale og indhold på vores websites til offentlige eller kommercielle formål uden vores skriftlige samtykke.

 

Du må gerne linke til og bruge materiale fra Simplee eller vores andre services, men du skal overholde reglerne om ophavsret og tydeligt angive os som kilde.

 

Ejerskab

Simplee har den fuldstændige ophavsret, adkomst og alle andre rettigheder til servicen, websites, ydelser samt alle data (herunder persondata) der indtastes, indsamles eller på anden måde anvendes i Simplee.

 

Simplee er ejer, har ejendomsrettigheden og er dataansvarlig for alle data, som anvendes og behandles i vores service, websites og ydelser.

 

Oppetid og stabilitet

Simplee stræber altid efter at levere så høj stabilitet på servicen, websites og ydelser som overhovedet muligt, men vi er ikke ansvarlige for eventuelle nedbrud, der er forårsaget af faktorer uden for Simplee’s kontrol. Dette indebærer blandt andet, men er ikke begrænset til strømsvigt, fejl på udstyr, internetforbindelser, telekommunikationsforbindelser eller lignende.

 

I alle tilfælde bestræber Simplee sig at genetablere almindelig drift så hurtigt som muligt.


Emails

Simplee har ret til at sende e-mails til kunden, såfremt der kommer opdateringer, nye funktioner eller anden relevant/interessant information.

 

Herudover har Simplee ret til at tilføje/udsende reklame fra trejdepart i e-mails.


Alle e-mails kan frameldes ved at klikke på “afmeld nyhedsbrev”, som fremgår i hver e-mailudsendelse.

 

Ansvar

Brugen af applikationen (servicen, websites og ydelser) foregår helt på eget ansvar. Simplee kan hverken holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab, der måtte opstå i relation til brugen heraf.


Vi forbeholder os retten til at fjerne dine oplysninger i tilfælde af misbrug eller brug til uvedkommende og/eller kriminelle formål. Vi forbeholder os også retten til at foretage ændringer løbende, lukke eller slette alt data uden at gøre yderligere opmærksom på denne del.

 

Afslutningsvis kan vi ikke gøres erstatningsansvarlige for de informationer, der findes på Simplee.

 

Analyser:

Simplee analyserer løbende på dine data (herunder brugen af servicen, websites og ydelser) for at sikre en bedre oplevelse for dig og virksomheden.

 

Tvister

Opstår der uenighed mellem kunden og Simplee skal uenigheden afgøres efter dansk ret med Byretten i København som første instans.

 

Se alle vores betingelser og vilkår her.